Ngày 28/01/2021, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về thành phần tham dự hội nghị bao gồm: Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy viên và toàn thể đảng viên, đoàn viên của cơ quan.

        Tại hội nghị đã thông qua các văn bản: Báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên và công bố Quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phân loại đảng viên năm 2020.

        Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, hội nghị đã được nghe đại diện của các Chi bộ trình bày các tham luận như: chất lượng hoạt động của công tác thanh niên tại cơ quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải pháp nâng cao chất lượng công tác hướng về cơ sở; công tác tham gia xây dựng nông thôn mới; vai  trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong cơ quan, đơn vị; ý nghĩa, vai trò của nhiệm vụ phối hợp trong hoạt động chuyên môn, đoàn thể.   

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Viết Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị tập thể Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; đội ngũ đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong rèn luyện, nghiên cứu, học tập và công tác để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:      

 

 

                                                                     -Hoa Phượng, Sở Tư pháp