Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại luôn được Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh quan tâm, chú trọng, thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm, ổn định chính trị, an toàn xã hội ở địa phương.

        Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm TGPL nhà nước đã thụ lý, thực hiện 540 vụ việc TGPL tham gia tố tụng. Trong đó, có 32 vụ việc TGPL cho trẻ em bị xâm hại (chiếm 5,9% tổng số vụ việc tham gia tố tụng). Trong các vụ xâm hại thì phổ biến, để lại hậu quả nặng nề, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75% tổng số vụ việc TGPL cho trẻ em bị xâm hại. Năm 2019, Trung tâm thực hiện 03 vụ việc, năm 2020 thực hiện 12 vụ việc (tăng 9 vụ việc so với năm 2019), 6 tháng đầu năm 2021 Trung tâm đã thực hiện 9 vụ việc (tăng 03 vụ việc so với 6 tháng đầu năm 2020). Độ tuổi trẻ em bị xâm hại dưới 13 tuổi đang có xu hướng tăng, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã thực hiện 06 vụ việc cho trẻ em bị xâm hại có độ tuổi dưới 13 tuổi (tăng gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2020). Đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân thích và người quen biết với trẻ có xu hướng gia tăng, có khoảng 70% các vụ việc TGPL cho trẻ em bị xâm hại mà bị can là hàng xóm, bạn của bố mẹ hoặc bố dượng…. Xâm hại trẻ em không chỉ xảy ra ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mà thời gian gần đây còn xảy ra nhiều ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.