Theo đó, Hội đồng gồm 38 thành viên, do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và ông Trần Công Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng.