Trợ giúp pháp lý là một chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc và ưu đãi xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện Quyết định số 734/TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, ngày 12/6/1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã Quyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành quả nổi bật.

        Năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tổ chức thực hiện thành công 108 cuộc truyền thông và trợ giúp pháp lý tại cơ sở, truyền thông về trợ giúp pháp lý, phổ biến nhiều văn bản pháp luật quan trọng, thiết yếu đến người dân, tập trung ưu tiên tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân như: Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan; Pháp luật về dân sự, pháp luật về hình sự, pháp luật về đất đai, pháp luật về hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; pháp luật về các chế độ chính sách, bảo trợ xã hội; …. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn 161 vụ việc (trong đó có 05 vụ việc hình sự; 31 vụ việc hành chính; 64 vụ việc dân sự và 61 vụ việc khác). Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã cử và thực hiện 229 vụ việc (tăng 35 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019), trong đó có 207 vụ việc hình sự và 22 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, 01 vụ án hình sự có Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm tham gia đã được Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ số 30/2020/AL theo Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020. Để người dân tiếp cận được các chính sách trợ giúp pháp lý một cách tốt nhất, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã biên soạn, in ấn hơn 30.000 cuốn tài liệu pháp luật để phát miễn phí cho người dân; xây dựng các bộ hỏi đáp pháp luật đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp để người dân, người được trợ giúp pháp lý dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu câu hỏi và trả lời tương tự với nội dung mình muốn tra cứu, áp dụng trên thực tiễn; Phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải các tin, bài về các câu chuyện pháp luật, nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý, các giải đáp thắc mắc về pháp luật khi người dân có nhu cầu; Xây dựng Chương trình phát thanh “Trợ giúp pháp lý với người dân” để phát đến tận thôn, xóm giúp người dân có hiểu biết về chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí và các pháp luật có liên quan đến đời sống người dân.