Trong đó Trung tâm đã thực hiện cấp, phát đĩa CD Chương trình phát thanh “Trợ giúp pháp lý với người dân” và hơn 1.500 tờ gấp, tài liệu giới thiệu Luật đất đai năm 2013, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015, chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân; Quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thực hiện tư vấn pháp luật tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn

        Đồng thời, Trung tâm đã tiến hành tổ chức khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý và thực hiện tư vấn, hướng dẫn tại hộ gia đình cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý có nhu cầu./.

                                                                  Lê Văn Quế