Ngày 12/10/2020, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại, do đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở chủ trì. Hội nghị có khoảng 100 đại biểu tham dự gồm đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại diện cán bộ pháp chế, người làm công tác liên quan đến doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đoàn luật sư tỉnh; Hội luật gia tỉnh; Liên Minh hợp tác xã; Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Đại diện phòng Tư pháp cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.