Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với chủng biến thể mới, có mức độ lây nhiễm cao, nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp tại một số tỉnh, thành phố. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thực hiện Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/02/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai nghiêm túc các nội dung:

        1. Tăng cường kiểm tra và đôn đốc tại các địa điểm, nơi làm việc như: văn phòng, công sở, khu dịch vụ (trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch, ngân hàng, bưu điện), các cơ sở sản xuất, kinh doanh… nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; đặc biệt chỉ đạo việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.