Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh

        Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Hà Tĩnh

        Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và 30 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Hà Tĩnh (7/9/1991 - 7/9/2021), thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi trân trọng gửi tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

        Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tư pháp Việt Nam, qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào những kết quả chung của tỉnh nhà trên các lĩnh vực. Vị thế, vai trò của ngành Tư pháp ngày càng được khẳng định. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Hà Tĩnh.

        Trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh cũng như cả nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức; nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là nội dung ưu tiên hàng đầu, đặt ra cho ngành Tư pháp Hà Tĩnh nhiệm vụ nặng nề. Tin tưởng, với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, ngành Tư pháp Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, hành động, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tấm gương “phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, là cơ quan trọng yếu của chính quyền, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

        Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                    BÍ THƯ

                                 (đã ký)

                                      HOÀNG TRUNG DŨNG