Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020
14:04 12/06/2020
Ngày 15/12/2019, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số...
Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020
14:01 12/06/2020
Ngày 13/12/2018, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới,...
Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
13:58 12/06/2020
Ngày 18/7/2019, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp...
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13:55 12/06/2020
Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
13:53 12/06/2020
Ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm...
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
13:51 12/06/2020
Ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020
13:44 12/06/2020
Ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020
Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
13:42 12/06/2020
Ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
13:38 12/06/2020
Ngày 15/7/2017, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
229

Đã truy cập:
2,597,541