Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở làm việc Sở Tư pháp Hà Tĩnh
16:55 10/11/2020
1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở làm việc Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 2. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH MTV xây...
Quyết định về việc chỉ định đơn vị giám sát thi công xây dựng Công trình cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở làm việc Sở Tư pháp Hà Tĩnh
16:50 10/11/2020
1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP đầu tư phát triển Phan Nhàn. 2. Giá chỉ định thầu: 31.716.000 đồng. 3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 4. Thời gian thực hiện: 25 ngày kể từ...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
16:45 10/11/2020
1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng bao gồm hạng mục chung; Giá gói thầu: 972.951.000 đồng (đã trừ tiết kiệm 3%). 2. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng; Giá gói thầu:...
Quyết định phê duyệt Dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bổ sung, nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp
16:40 10/11/2020
Tên gói thầu: Bổ sung, nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Giá gói thầu: 140.000.000 đồng. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh...
Quyết định chỉ định thầu đơn vị lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
16:31 10/11/2020
Nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thanh Nhàn. Giá trị: 81.157.000 đồng. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện: 30 ngày làm...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp
16:23 10/11/2020
Tên gói thầu: 01.XL:Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; Giá gói thầu: 969.142.000 đồng; 02.TV: Tư vấn giám sát thi công...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
228

Đã truy cập:
2,597,547