Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật
Bản tin pháp Tĩnh số 4/2019
Sở Tư Pháp
04/05/2020
27
Sở Tư Pháp
04/05/2020
19
Tĩnh lung linh sắc màu
Bản tin pháp Tĩnh số 2/2019
Sở Tư Pháp
04/05/2020
18
10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành pháp
Bản tin pháp Tĩnh số 1/2019
Sở Tư Pháp
04/05/2020
18
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 92, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3856654. Email: sotuphap@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn/) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Đang Online:
274

Đã truy cập:
2,597,199