Trả lời câu hỏi

Người gửi :

Phạm Văn Thành

Địa chỉ :

Huyện Can Lộc

Email :

Thanhpham@gmail.com

Câu hỏi :

Tiêu chuẩn Công chứng viên được quy định như thế nào?

Nội dung trả lời

Theo quy định tại Điều 8 Luật Công chứng, Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

- Có bằng cử nhân luật;

- Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

- Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng theo quy định;

- Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

- Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.