Cẩm Xuyên: Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở

Ngày 08/4/2024, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 230 đại biểu là các Tuyên truyền viên, Hòa giải viên cơ sở đến từ 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.