Can Lộc: Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 21/11/2023, Đoàn liên ngành cấp tỉnh đã thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 tại huyện Can Lộc. Về phía thành phần Đoàn do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; thành viên đoàn là đại diện các sở, ngành liên quan như Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện huyện Can Lộc có đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp và các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã Thiên Lộc và Thanh Lộc