Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Quyết định số 611-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đảng viên, sáng ngày 16/11/2023 Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Thái Văn Hỷ.