Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và đề án 06

Chiều ngày 08/11/2023, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và đề án 06 theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu của Bộ Tư pháp tới điểm cầu của 31 tỉnh, thành phố, với sự tham gia, chủ trì của đồng chí Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Tham dự tại điểm cầu Sở Tư pháp có đại diện phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, các phòng Tư pháp và một số công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn.