Hiệu quả từ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” do Sở Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức là một hoạt động nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 04/11/2023 và đã thực sự lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

          Công tác tổ chức được triển khai bài bản, đồng bộ

Để triển khai Cuộc thi, ngày 03/10/2023, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 331/KH-STP về phối hợp tổ chức Cuộc thi. Ngày 10/10/2023, sau khi có ý kiến giới thiệu của các đơn vị, Sở Tư pháp đã ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 09 thành viên, gồm đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh. Ban Tổ chức đã thành lập Tổ Thư ký giúp việc gồm các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp và BHXH tỉnh.  Ngày 16/10/2023 Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi. Để cuộc thi được hưởng ứng tích cực, ngày 30/10/2023 Sở Tư pháp ban hành văn bản số 1259/STP-PBGDPL đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia Cuộc thi.