Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 21/9/2023, Chính phủ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội. Hội nghị do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành cùng sự tham dự của các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan.