Hương Sơn: Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở

Ngày 28/3, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, UBND huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở toàn huyện.