Huyện Kỳ Anh: Tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 31/5/2024, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự có các đồng chí Trịnh Công Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Cường, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh ta tỉnh; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và cán bộ phụ trách Ủy ban kiểm tra, Văn phòng huyện ủy, các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, công an huyện; Chủ tịch, PCT UBND xã, các công chức địa chính – xây dựng, Văn phòng - thống kê các xã. https://kyanh.hatinh.gov.vn/uploads/topics/17171605925594.jpg