Huyện Kỳ Anh: Tổ chức giao ban chuyên đề về công tác cải cách thể chế và xử lý vi phạm hành chính

Ngày 16/5/2024, ngành Tư pháp huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về công tác cải cách thể chế và xử lý vi phạm hành chính. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp, các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch tại các xã trên địa bàn huyện.