Tiếp tục hoàn thiện công tác lập đề nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)

Chiều ngày 3/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng làm việc với Tổ giúp việc về đề nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

 
Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho biết, việc xây dựng định hướng nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật... 
 

Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật báo cáo tại cuộc họp.
 
Ngoài việc sửa đổi toàn diện, thay thế Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020, nội dung Luật mới sẽ bổ sung thêm một số nội dung như: trách nhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng, thi hành pháp luật; các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng, triển khai thi hành VBQPPL...
Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tập trung cho ý kiến đối với các nội dung chính sách cụ thể và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp, chính sách mới cho đề nghị xây dựng Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi). Đồng thời, các đơn vị đã gửi văn bản góp ý về cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để kịp thời nghiên cứu, tổng hợp
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.
 Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các thành viên Tổ công tác cần tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi); trong đó chú trọng đến các chính sách lớn và các chính sách cụ thể bám sát nội dung tại Nghị quyết số 27-NQ/TW; tiếp tục rà soát, chọn lọc, sắp xếp theo thứ tư ưu tiên, tránh trùng lắp trong nội dung các chính sách.
Để đảm bảo vấn đề kinh phí trong quá trình xây dựng, Thứ trưởng đề nghị Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ nghiên cứu, đề xuất phương án để tìm giải pháp tối ưu, phù hợp với thực tiễn cho vấn đề bố trí kinh phí trong công tác xây dựng pháp luật.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Tổ công tác tiếp tục rà soát, nghiên cứu một số nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng định hướng chính sách của Luật, như vấn đề kiểm soát quyền lực; trách nhiệm xử lý kiến nghị của các Bộ, ngành; trọng dụng nhân tài trong quá trình xây dựng pháp luật; đảm bảo phản ánh chính sách kịp thời,... từ đó nhanh chóng chỉnh lý, hoàn thiện các Báo cáo trình xin ý kiến Ban cán sự Đảng
 
​Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi) được dự kiến xây dựng theo 03 nhóm chính sách lớn, trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Báo cáo số 134/BC-CP ngày 09/4/2024 của Chính phủ: (1) Tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đúng đắn, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng pháp luật, giảm tầng nấc, loại hình VBQPPL, xác định đúng, rõ các cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL​; (2) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả; (3) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, gắn với xây dựng pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản QPPL trái pháp luật; siết chặt kỷ cương kỷ luật gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Theo Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), chiều ngày 20/6/2024, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp đến tặng hoa và chúc mừng Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Chiều 6/6, Quốc hội thống nhất phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Gần 500 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh đã được phổ biến các kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các Nghị định quy định chi tiết, ngày 15/5/2024 tại thành phố Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) kỳ 2019-2023. Hội thảo do đồng chí Hồ Quang Huy - Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL chủ trì.
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Viện KAS), ngày 17/5/2024 tại thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp và Viện KAS tổ chức Hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030”. Chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXLVPHC) và theo dõi THPL Nguyễn Quốc Hoàn và ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam.
Chiều ngày 17/5/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị do đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở chủ trì, với sự tham gia của các đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp và lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.