Lễ giao, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Ngày 26/4/2022, Sở Tư pháp đã phối hợp Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận 04 trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan đã bàn giao các cháu cho cha, mẹ nuôi. Các gia đình cha, mẹ nuôi rất xúc động, gửi lời cảm ơn tới các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã giúp đỡ các gia đình được nhận các cháu; cảm ơn Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã quan tâm, chăm sóc các con nuôi chu đáo và cam kết sẽ tiếp tục yêu thương, nuôi dưỡng các cháu trưởng thành.