Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 20/10/2023, Sở Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Tham dự buổi lễ, tại điểm cầu cấp tỉnh về phía Sở Tư pháp có đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn và đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Về phía Bảo hiểm xã hội tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc. Tại điểm cầu cấp tỉnh còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn và Liên đoàn lao động tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thuộc Thành phố Hà Tĩnh;  Trưởng, phó phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo Văn phòng và các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh.