Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 390/KH-UBND về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Sau đó Sở Tư pháp cũng đã có văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Đến nay về cơ bản các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, qua đó góp phần tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

Ngay từ giữa tháng 10, trên các tuyến đường lớn và trụ sở các cơ quan, địa phương, đơn vị đồng loạt treo khẩu hiệu, pano, áp phích hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tích cực truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật và các hoạt động hưởng ứng tại các địa phương, đơn vị.

Nhằm tạo điểm nhấn trong hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đến nay đã có hơn 160 ngàn lượt thi. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn diễn ra nhiều Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến khác như Tìm hiểu về chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, Tìm hiểu Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Sở Công thương phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, đồng thời các cơ quan, đơn vị cũng hưởng ứng các cuộc thi do các cơ quan trung ương tổ chức như: Chung tay vì an toàn giao thông, Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc việt nam trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia…