Thị xã Hồng Lĩnh: Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 27/6/2024, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về công tác chứng thực, hộ tịch gắn với sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Xuân Đức - Phó Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Lê Hồng Hạnh - Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị.