TP Hà Tĩnh: Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng

Chiều ngày 26/4/2024, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cho người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tham dự có đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Duy Đức- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.