TX Kỳ Anh: Lễ Phát động “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” năm 2024

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6, UBND thị xã Kỳ Anh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Phát động cấp tỉnh về “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh; lãnh đạo và cán bộ các huyện, thành phố, thị xã. Về phía thị xã Kỳ Anh có các đồng chí Thường trực Thị uỷ, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên các chi đoàn, chi hội trên địa bàn toàn thị xã.