Đức Thọ: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

Vừa qua, Công an huyện, Hội LHPN huyện, BHXH huyện Đức Thọ đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Đức Đồng.

Tại hội nghị, các hội viên đã được nghe truyền đạt nội dung, về các chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, giai đoạn 2023-2025 theo nghị quyết số 97 ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh. Hướng dẫn phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, trao đổi các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, các tiêu chí “ 5 có” – NTM kiểu mẫu.