Quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực được Nghị định số 23/2024/NĐ-CP quy định tại Điều 8, cụ thể như sau:

- Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

+ Công bố dự án đầu tư kinh doanh;

+ Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

+ Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu;

+ Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

- Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ:

+ Công bố dự án đầu tư kinh doanh;

+ Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn một;

+ Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn một;

+ Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn hai;

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn hai;

+ Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

- Đối với dự án phải xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật Đấu thầu và điểm h khoản 4 Điều 1 của Nghị định này:

+ Công bố dự án đầu tư kinh doanh;

+ Mời quan tâm;

+ Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện dự án thì thực hiện theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này (đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ hoặc các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều này (đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 02 năm 2024./.

 

                                                                                Hồng Phúc

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Văn bản số 2118/UBND-GT ngày 16/4/2024 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Thực hiện quy định tại điểm c khoản 5 Điều 81 và khoản 3 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, ngày 10/4/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 01/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ký Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 22/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện.
Ngày 31/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa. Theo đó, Nghị định điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau: