> Giới thiệu trung tâm TGPL > Cơ cấu tổ chức trung tâm TGPL

16/05/2022

Cơ cấu tổ chức Trung tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

I. Ban giám đốc Trung tâm

1

Trần Thanh Minh

Giám đốc Trung tâm

2

Trịnh Diệu Oanh

Phó Giám đốc Trung tâm

3

Nguyễn Khánh Toàn

Phó Giám đốc Trung tâm

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp

4

Võ Quốc Hoàng

Trưởng phòng

5

Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

6

Phan Ngọc Trâm

Trợ giúp viên pháp lý

7

Nguyễn Anh Thơ

Chuyên viên pháp lý

8

Từ Thị Kim Oanh

Chuyên viên CNTT

9

Lê Thị Cẩm Thạch

Kế toán

10

Phạm Thị Châu

Cán sự

III. Phòng Nghiệp vụ

11

Đinh Thị Hiền

Trưởng phòng

12

Phan Thị Huyền

Trợ giúp viên pháp lý

13

Lê Văn Quế

Trợ giúp viên pháp lý

14

Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên pháp lý

15

Nguyễn Anh

Chuyên viên pháp lý

16

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên pháp lý

 TIN TỨC LIÊN QUAN