Thị xã Kỳ Anh: Tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với thanh niên năm 2023

Chiều ngày 31/10/2023, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị uỷ, lãnh đạo HĐND - UBND thị xã, đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và gần 250 cán bộ, đoàn viên thanh niên thị xã Kỳ Anh.