Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP tại tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-BTP ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Phạm Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh trong 02 ngày, từ ngày 31/5/2022 đến ngày 01/6/2022 tại 03 đơn vị, gồm: UBND phường Thạch Linh, Phòng Tư pháp thành phố Hà Tĩnh và Sở Tư pháp. Tại Sở Tư pháp, tham gia làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Trung tâm thuộc Sở trực tiếp thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

          Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BTP (như công tác phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư; Công tác bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc, thu thập, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ các kỳ báo cáo;…) và việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, bao gồm: Kỷ luật báo cáo; Việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trên hệ thống phần mềm; Tính đầy đủ, chính xác, trung thực của số liệu thống kê;…

         

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp

Đ/c Phạm Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính, Trưởng đoàn phát biểu kết luận

         Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc quán triệt, triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BTP và kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp của Sở và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Mặc dù còn một số hạn chế như: Số liệu thống kê ở một số biểu mẫu chưa đảm bảo tính lo-gic, chính xác; Việc triển khai phần mềm thống kê ở Phòng Tư pháp, UBND cấp xã chưa kịp thời;… nhưng Đoàn kiểm tra nhận định Sở Tư pháp Hà Tĩnh là một trong những Sở Tư pháp thực hiện tốt chế độ thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP cần được biểu dương, nhân rộng.

          Ghi nhận ý kiến của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng đã chỉ đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm tra, đảm bảo công tác thống kê trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo cơ quan tư pháp địa phương./.

Ngọc Anh

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp về đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp, từ ngày 02/8 đến ngày 11/8 năm 2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 17/5/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 11/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp về Đại hội các Chi bộ trực thuộc. Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 02/8/2022 Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 14/3/2022 về thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2022, ngày 01/8/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác văn thư và lưu trữ hồ sơ điện tử trên hệ thống hồ sơ công việc. Hội nghị tập huấn mời đồng chí Hồ Thị Niêm - Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ và đồng chí Nguyễn Sỹ Tuấn - Chuyên viên Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh làm Báo cáo viên cùng với sự tham gia của toàn tể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
Sáng ngày 01/8/2022, Sở Tư pháp tổ chức Lễ chào cờ tháng 8 và Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 25/7/2022, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do đồng chí Lê Viết Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng nông thôn mới ở Hương Khê, chiều ngày 17/7/2022, với vai trò cơ quan đầu mối Sở Tư pháp phối hợp tổ chức Lễ trao quà cho UBND xã Hương Bình.