Danh sách chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CLB

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I

TP Hà Tĩnh

 

 

 

 

Trần Hữu Hạnh

P. Văn Yên

 

Chủ nhiệm

 

Trương Quang Hiếu

P. Tân Giang

 

Chủ nhiệm

 

Trần Thị Mai Dung

nt

 

P.Chủ nhiệm

II

Huyện Nghi Xuân

 

 

 

 

Phan Văn Nghiêm

Xã Cổ Đạm

039.3823317

Chủ nhiệm

 

Hoàng Đình Chiến

nt

 

P. Chủ nhiệm

 

Trần Huy Phượng

Xã Xuân Đan

039.3824119

Chủ nhiệm

 

Phan Trọng Tri

nt

 

P.Chủ nhiệm

 

Phan Thanh Tịnh

Xã Tiên Điền

039.3825966

Chủ nhiệm

 

Lê Anh Tiến

nt

 

P.Chủ nhiệm

 

Phan Xuân Sinh

Xã Xuân Viên

039.3825504

Chủ nhiệm

 

Phan Xuân Thành

nt

 

P.Chủ nhiệm

 

Dương Xuân Sinh

Xã Xuân Mỹ

039.3825169

Chủ nhiệm

 

Hoàng Trí Thiện

nt

 

P.Chủ nhiệm

III

Huyện Cẩm Xuyên

 

 

 

 

Nguyễn Công Lý

Xã Cẩm Hòa

039.3768885

Chủ nhiệm

 

Nguyễn Thị Huệ

nt

 

P. Chủ nhiệm

 

Hoàng Văn Thắng

Xã Cẩm Thăng

0393.861503

Chủ nhiệm

 

Nguyễn Tiến Lợi

nt

 

P.Chủ nhiệm

 

Phan Thanh Hà

Xã Cẩm Thịnh

039.3863055

Chủ nhiệm

 

Phạm Đình Nông

nt

 

P.Chủ nhiệm

 

Phạm Ngọc Thạch

Xã Cẩm Duệ

039.3760716

Chủ nhiệm

 

Đậu Đình Lý

nt

 

P.Chủ nhiệm

 

Nguyễn Đình Tuấn

Xã Cẩm Quan

039.3861614

Chủ nhiệm

 

Nguyễn Đình Hoàn

nt

 

P.Chủ nhiệm

IV

Huyện Kỳ Anh

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn

Xã Kỳ Hoa

016976507699

Chủ nhiệm

 

Hồ Xuân Thi

Xã Kỳ Khang

 

Chủ nhiệm

 

Lê Thị Niềm

nt

01636373986

Tư pháp

 

Phạm Thái Hòa

Xã Kỳ Lâm

 

Chủ nhiệm

 

Phạm Trung Thành

nt

0987579053

Tư pháp

 

Nguyễn Tiến Vơn

Xã Kỳ Ninh

 

Chủ nhiệm

 

Hoàng Trung Thông

nt

0986639089

 

 

Nguyễn Đức Hạnh

Xã Kỳ Phú

0984717200

 

V

Huyện Hương Sơn

 

 

 

 

Trần Toàn

Xã Sơn Châu

 

 

 

Trần Anh Sang

nt

0908124504

Tư Pháp

 

Nguyễn Tá Tuấn

Xã Sơn Tây

039.3876428

Chủ nhiệm

 

Phạm Thanh Long

nt

0972656989

P.Chủ nhiệm

 

Thái Vĩ Tuyến

Xã Sơn Long

 

Chủ nhiệm

 

Lê Thế Hùng

nt

0972205921

P. Chủ nhiệm

 

Lê Thanh Hồ

Xã Sơn Phúc

01683673066

Chủ nhiệm

VI

Huyện Hương Khê

 

 

 

 

Phan Trọng Lai

Xã Phú Phong

0976751377

Chủ nhiệm

 

Nguyễn Quốc Trị

Xã Hương Giang

 

Chủ nhiệm

 

Trần Thị Oanh

nt

01662903551

Tư pháp

 

Nguyễn Tiến Chương

Xã Hương Long

 

Chủ nhiệm

 

Đoàn Khắc Báu

nt

0989802872

Tư pháp

VII

Huyện Lộc Hà

 

 

 

 

Lê Ngọc Thành

Xã Thạch Bằng

 

Chủ nhiệm

 

Nguyễn Duy Hiến

Xã An Lộc

 

nt

 

Nguyễn Duy Đàn

Xã Tân Lộc

 

nt

 

Nguyễn Đức Dong

Xã Thịnh Lộc

 

nt

VIII

Huyện Vũ Quang

 

 

 

 

Phan Văn Hóa

Xã Ân Phú

01688792265

nt

 

Nguyễn Võ Thịnh

Xã Hương Thọ

0915418929

nt

 

Nguyễn Hữu Doan

Xã Sơn Thọ

0974250949

nt

 

Nguyễn Huy Tuấn

Xã Đức Lĩnh

01657947155

nt

 

Lê Anh Tuấn

Xã Đức Bồng

0983287477

nt

 

Nguyễn Hồng Quang

TT. Vũ Quang

0986735218

nt

 

Tổng số

32 CLB

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN