Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp về đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp, từ ngày 02/8 đến ngày 11/8 năm 2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.