Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

 TIN TỨC LIÊN QUAN

hời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch luôn được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng, nhất là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đã được quan tâm và có những chính sách phù hợp để đẩy mạnh thực hiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.