Cẩm Xuyên: Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở

Nhằm tăng cường nắm bắt thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua Phòng Tư pháp huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp tham dự một số cuộc hòa giải ở cơ sở tại các địa phương, đặc biệt là các vụ việc đã qua hòa giải một số lần nhưng không thành.

          Tại các cuộc hòa giải, ngoài sự có mặt của các bên tranh chấp và hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – hộ tịch xã đã trực tiếp tham dự, chứng kiến diễn biến việc hòa giải. Thông qua đó nhằm nắm bắt thực trạng hoạt động của các tổ hòa giải, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ của hòa giải viên để kịp thời có sự hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn nâng cao chất lượng công tác này.