Cẩm Xuyên: Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định 118/2021/NĐ-CP ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thắng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Ban pháp chế HĐND, lãnh đạo các phòng thuộc UBND huyện và các đồng chí Chủ tịch, Trưởng công an, Công chức tư pháp-hộ tịch, Địa chính-xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn cùng tham dự.