Cẩm Xuyên: Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở cho gần 60 Hòa giải viên tại xã Cẩm Quan. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc huyện, đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng Tư pháp.