Can Lộc: Tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ và chính sách mới hỗ trợ khoa học công nghệ

Vừa qua, UBND huyện Can Lộc đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ, chức hội nghị phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và triển khai chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.