Can Lộc: Tập huấn về chính sách giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Vừa qua, UBND huyện Can Lộc đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền phố biến Luật Việc làm, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và giới thiệu Chương trình xuất khẩu lao động cho cán bộ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các học viên là Công chức Văn hóa – chính sách; thôn trưởng các thôn, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn huyện đã được truyền đạt các nội dung cơ bản về các chuyên đề: Nội dung quan trọng của Luật Việc làm; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; giới thiệu chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc; một số chương trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Đài Loan; truyền thông phòng, chống lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.