Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2023

Hiện nay, tình hình an toàn an ninh thông tin mạng trong nước và quốc tế đang có diễn biến phức tạp, các đơn vị chuyên trách về an toàn an ninh thông tin mạng liên tục đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Ngày 10/10/2023, Microsoft đã phát hành các bản vá tháng 10 với 103 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này cảnh báo các lỗ hổng bảo mật đáng chú ý như: Cho phép đối tượng tấn công thu thập thông tin về mã băm; cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa; cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

Thông tin về các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm Microsoft tháng 10/2023 và hướng dẫn chi tiết

  1. 1. Thông tin các lỗ hổng bảo mật
STT CVE Mô tả Link tham khảo
1 CVE-2023-36778 - Điểm: CVSS: 8.0 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Ảnh hưởng: Microsoft Exchange Server 2016, 2019.
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36778
2 CVE-2023-36563 - Điểm: CVSS: 6.5 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng trong Microsoft WordPad cho phép đối tượng tấn công thực hiện thu thập thông tin mã băm NTLM của người dùng. Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.
- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022.
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36563
3 CVE-2023-41763 - Điểm: CVSS: 5.3 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng trong Skype for Business cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền. Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.
- Ảnh hưởng:
Skype for Business 2015, 2019.
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-41763
 
 
 
4
 
 
 
CVE-2023-35349
CVE-2023-36697
- Điểm: CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng)
- Mô tả: Lỗ hổng trong Microsoft Message Queuing cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022.
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-35349
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36697
5 CVE-2023-36434 - Điểm: CVSS: 9.8 (Cao)
- Mô tả: Lỗ hổng trong Windows IIS Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền.
- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36434
  1. 2. Hướng dẫn khắc phục

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Quý đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo tại mục 1 của phụ lục.

  1. 3. Tài liệu tham khảo

https://msrc.microsoft.com/update-guide/    
https://www.zerodayinitiative.com/blog/2023/10/10/the-october-2023-security-update-review

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Trong năm 2024, TP.HCM sẽ thực hiện hiệu quả chuyển đổi số gắn liền với Đề án 06 và Nghị quyết 08; yêu cầu các sở ban ngành bám sát chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu đến cuối 2025, các hoạt động hành chính của Thành phố sẽ thực hiện trên nền tảng số…
Kinh tế số là lựa chọn tất yếu, là tương lai đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Với Việt Nam, đây là chìa khóa đưa đất nước trở thành nước phát triển vào năm 2045, cũng là biện pháp tối ưu nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.