Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2023

Ngày 14/11/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 11 với 63 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý vào các lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng

Thông tin về các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm Microsoft tháng 10/2023 và hướng dẫn chi tiết như sau:

1. Thông tin các lỗ hổng an toàn thông tin

STT

CVE

Mô tả

Link tham khảo

1

CVE-2023-36397

- Điểm: CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Windows Pragmatic General Multicast cho phép đối tượng tấn công không cần xác thực có thể thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36397

2

CVE-2023-36400

- Điểm: CVSS: 8.8 (Nghiêm trọng)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Windows HMAC Key Derivation cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36400

3

CVE-2023-36025

- Điểm: CVSS: 8.8 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công vượt qua tính năng bảo mật SmartScreen của Windows. Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36025

4

CVE-2023-36038

- Điểm: CVSS: 8.2 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong ASP.NET Core cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Thông tin chi tiết về lỗ hổng đã được công bố trong thực tế.

- Ảnh hưởng: ASP.NET Core, .NET, Visual Studio 2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36038

5

CVE-2023-36439

- Điểm: CVSS: 8.0 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft Exchange Server 2016, 2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36439

6

CVE-2023-36033

- Điểm: CVSS: 7.8 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Windows Desktop Manager cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền. Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, 2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36033

7

CVE-2023-36036

- Điểm: CVSS: 7.8 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Windows Cloud Files Mini Filter Driver cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền. Lỗ hổng hiện đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, 2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36036

8

CVE-2023-36041

- Điểm: CVSS: 7.8 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft 365 Apps.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36041

9

CVE-2023-36413

- Điểm: CVSS: 6.5 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công vượt qua tính năng bảo mật của Microsoft Office. Thông tin chi tiết về lỗ hổng đã được công bố trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Microsoft Office, Microsoft 365 Apps.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36413

10

CVE-2023-38177

- Điểm: CVSS: 6.1 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Server 2016, 2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-38177

          2. Hướng dẫn khắc phục

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng an toàn thông tin nói trên theo hướng dẫn của hãng. Quý đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo tại mục 1 của Phụ lục.

          3. Tài liệu tham khảo

          https://msrc.microsoft.com/update-guide

          https://www.zerodayinitiative.com/blog/2023/11/14/the-november-2023-security-update-review.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị nói riêng và bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam nói chung. Khuyến nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát và xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng (nếu có), kịp thời thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công./.

Từ Oanh

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Trong năm 2024, TP.HCM sẽ thực hiện hiệu quả chuyển đổi số gắn liền với Đề án 06 và Nghị quyết 08; yêu cầu các sở ban ngành bám sát chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu đến cuối 2025, các hoạt động hành chính của Thành phố sẽ thực hiện trên nền tảng số…
Kinh tế số là lựa chọn tất yếu, là tương lai đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Với Việt Nam, đây là chìa khóa đưa đất nước trở thành nước phát triển vào năm 2045, cũng là biện pháp tối ưu nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.