Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 17/5/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 11/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp về Đại hội các Chi bộ trực thuộc. Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 02/8/2022 Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

        Đến dự Đại hội có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Viết Hồng - Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 đã đề ra, có 100% Đảng viên trong Chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.