Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Công thương phối hợp tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Công thương tại địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/.

Đối tượng dự thi là CBCCVC - NLĐ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên ban tổ chức, tổ thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi). Người dự thi sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến các nội dung như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chính sách mới của tỉnh trong hỗ trợ chuỗi hình thành và tiêu thị sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn; tìm hiểu một số sản phẩm OCOP tiêu biểu...