Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc tại Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022, Quyết định số 1320/QĐ-BTP ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong 02 ngày 15 - 16/9/2022, Đoàn công tác của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, toạ đàm và kiểm tra tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm Trưởng đoàn, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên đại diện các phòng chuyên môn của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong sáng ngày 15/9/2022, Đoàn đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội nghị có sự tham dự của gần 200 đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật giới thiệu các quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật cấp xã, cấp huyện và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.