Đức Thọ: Ký kết chương trình phối hợp PBGDPL

Chiều ngày 30/5, UBND huyện Đức Thọ Ra mắt “Tổ tư vấn pháp lý cho phụ nữ” và tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện, Công an huyện, Viện Kiểm Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2022-2026.

Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái đã được tập trung, chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. từ năm 2017 đến năm 2021, các cấp Hội phụ nữ phối hợp với Công an, các Trường học tổ chức 16 cuộc tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em gái, bạo lực học đường cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Thành lập đội ngũ báo cáo viên với 163 hội viên tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.Triển khai đến 16 xã, thị trấn ký cam kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2017-2021.  

Chương trình ký kết giữa 4 ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Đảm bảo các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái được phát hiện kịp thời, xử lý theo đúng quy định pháp luật, nâng cao khả năng nhận biết về bình đẳng giới trong quá trình thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.