Đức Thọ: Tập huấn pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Sáng 11/11, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tập huấn Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng và kỹ năng nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hoài Đức – PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Thắng – UVBTV, PCT HĐND huyện, đồng chí Cù Thị Mỹ Hiệp – UVBTV, Thủ trưởng cơ quan UBKT, Thanh tra huyện và gần 150 cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện Đức Thọ.