Hội nghị công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2023 thành công tốt đẹp

Vừa qua, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở Tư pháp. Đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Chủ tịch Công đoàn chủ trì. Tại hội nghị đã thông qua các Văn bản: Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân; Công khai tài chính năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Báo cáo kết quả hoạt động các phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Và đã tổ chức ký kết đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của cơ quan.