Hội nghị đối thoại về cơ chế giải quyết tranh chấp lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ngày 12/9/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại về cơ chế giải quyết tranh chấp lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở chủ trì.